La gestió transparent de TMB i el seu compromís amb els ciutadans
La gestió transparent de TMB i el seu compromís amb els ciutadans

Accés a la informació pública

El dret d'accés a la informació pública és un dels pilars fonamentals en matèria de transparència. El "Canal SAIP" és l'eina que Transports Metropolitans de Barcelona ha implementat per complementar el Portal de Transparència, i facilitar a la ciutadania la presentació de Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública per mitjans telemàtics de forma ràpida, senzilla i segura.